Chcesz ogłosić upadłość?

Boisz się, że zostaniesz bez dachu nad głową?

Bez obaw! Dowiedz się, jakie prawa Ci przysługują!

Zasadniczo, po ogłoszeniu upadłości lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, w którym dotychczas mieszkaliśmy wejdzie w skład masy upadłości i najprawdopodobniej zostanie sprzedany. Tytuł własności do tego mieszkania lub domu nie ma większego znaczenia (może to być np. własność hipoteczna, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, odrębna własność budynku na nieruchomości w użytkowaniu wieczystym).

Nie oznacza to jednak, że pozostaniemy bez dachu nad głową. Jeżeli jesteśmy solidni, postępowanie nie toczy się na wniosek któregoś z naszych wierzycieli, niewypłacalność nie jest z naszej umyślnej winy lub rażącego niedbalstwa ustawodawca daje nam ochronę przed bezdomnością.

Zazwyczaj w takiej sytuacji skorzystamy z pomocy najbliższych, ale jest także inne rozwiązanie. Możemy wynająć mieszkanie i to bez zmartwienia, że nie będzie nas na nie stać. Ustawa przewiduje pewne udogodnienie (art. 49113 ). Z sumy uzyskanej ze sprzedaży mieszkania lub domu zostanie nam przydzielona odpowiednia kwota na pokrycie czynszu najmu. Ma ona odpowiadać przeciętnemu czynszowi najmu mieszkania w tej samej lub sąsiedniej miejscowości, w lokalu o przeciętnym standardzie. Jest on ustalany dla każdego indywidualnie.

Do uzyskania tej kwoty potrzebny jest nasz wniosek, następnie jej wysokość zostanie określona przez sędziego. Przy ustalaniu sędzia weźmie pod uwagę to, jakie są nasze potrzeby mieszkaniowe i ile osób mamy na utrzymaniu- chodzi o liczbę osób, które pozostają z nami we wspólnym gospodarstwie domowym, bez względu na stosunek pokrewieństwa. Ponadto, znaczenie ma to, jakie są nasze zarobki, za jaką sumę zostało sprzedane nasze mieszkanie lub dom, a także opinia syndyka.

Pieniądze te będą nam przysługiwały przez okres od 12 do 24 miesięcy. Zazwyczaj niestety jest tak, że po ogłoszeniu upadłości musimy opróżnić lokal, aby umożliwić jego sprzedaż. W sytuacji, gdy mieszkanie lub dom nie zostało jeszcze sprzedane i pozwalają na to fundusze masy upadłości, a my nie mamy pieniędzy na wynajem, sąd może przyznać nam zaliczkę na poczet przysługującej kwoty.

Warto dodać, że mamy możliwość zatrzymania naszego mieszkania lub domu. Zdarzyć się tak może w sytuacji, gdy wyrażą na to zgodę nasi wierzyciele podczas zgromadzenia. Sędzia zwołuje je w celu zawarcia układu i może wstrzymać likwidację majątku, a w szczególności mieszkania lub domu jednorodzinnego, w którym zamieszkujemy.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Odpowiedzialność członków zarządu za niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości.

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )