W poprzednim wpisie przedstawiliśmy na czym polega jedna z metod negocjacji i rozwiązywania konfliktów, czyli metoda win-win (wygrany-wygrany)- (patrz: Czym jest i jakie są główne cele metody win-win?). Kolejną rzeczą jaką należy wiedzieć są sposoby jak skutecznie zastosować tą metodę.

W jaki sposób można tego dokonać?

Przypomnijmy, że głównym celem metody win-win jest zakończenie negocjacji czy konfliktu w taki sposób, aby każdy był zadowolony i czuł się wygranym. Wydaje się to niemożliwe do osiągnięcia, a jednak metoda ta jest stosowana, a do tego jest bardzo skuteczna.

Od czego zacząć?

Po pierwsze, należy rozpoznać i określić dany problem. Zazwyczaj będzie to różnica zdań pomiędzy stronami. Przy zastosowaniu tej metody warto jest skorzystać z obecności osoby trzeciej, która pełniłaby rolę mediatora w sporze. Może to być zawodowy mediator, ale także osoba, która jest wspólnym przyjacielem obu stron lub też osoba niepowiązana w żaden sposób z negocjacjami, ale posiadająca odpowiednią wiedzę na temat ich przedmiotu.

Jak dokonać wyboru rozwiązania?

Warto jest opisać możliwe rozwiązania problemu. Mogą być one podane przez każdą ze stron lub przez osobę, która pośredniczy w negocjacjach. Najlepiej znaleźć jest jak najwięcej możliwych rozwiązań i dokonać ich oceny. Kolejnym krokiem jest już podjęcie odpowiedniej decyzji na drodze konsensusu. Na przyjęte rozwiązanie powinny zgodzić się obydwie strony i ma ono być dla nich w jak największym stopniu satysfakcjonujące. Bardzo ważne jest przy tym, by strony uzgadniały wszystko między sobą, a osoba, która pełni rolę mediatora powinna im w tym tylko pomagać, ale nic nie narzucać.

Co dalej?

Ostatnim etapem zastosowania metody win-win jest wprowadzenie podjętej decyzji w życie, a następnie dokonanie oceny przyjętego rozwiązania np. poprzez zapisanie obserwacji z jego wykonania. Można także powtórzyć czynność z zastosowaniem innego rozwiązania i je porównać. Myślenie w kategoriach win-win (wygrany-wygrany) jest bardzo skuteczne i daje największe sukcesy.

Pamiętajmy, że bardzo ważnym elementem wszystkich negocjacji jest atmosfera w jakich się odbywają. Powinniśmy je przeprowadzać ze wzajemnym szacunkiem negocjatorów i uczciwością. Należy przy tym umieć oddzielić ludzi od problemu oraz skupić się na korzyściach, jakie płyną z negocjacji, a nie na rywalizacji.

Dlaczego trudno jest znaleźć rozwiązanie konfliktu?

Przy negocjacjach, czy przy rozwiązaniu konfliktu często popełniamy kluczowe błędy. Jest nim przede wszystkim przedwczesna ocena danej sytuacji, a zazwyczaj także ograniczamy się do poszukiwania jednej prawidłowej odpowiedzi. Warto jednak jest użyć wyobraźni i otworzyć się na nowe rozwiązanie oraz poszerzać ich propozycje.

Stosując metodę win-win nie należy również zakładać, że przedmiot sporu ma stałą wielkość i przyjmować, że wygrana jest niepodzielna. Pamiętajmy, że poczucie wygranej przysługiwać może obu stronom. Nie koncentrujmy się tylko i wyłącznie na własnych interesach, starajmy się ograniczyć naszą stronniczość.

Pamiętajmy, że przy zastosowaniu metody win-win należy:

  • rozpoznać i określić dany problem,

  • warto skorzystać z obecności osoby, która pełnić będzie rolę mediatora,

  • opisać możliwe rozwiązania problemu,

  • podjąć decyzje na drodze konsensusu,

  • wprowadzić decyzję w życie dokonując jednocześnie analizy,

  • zapewnić dobrą atmosferę negocjacji.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Płynność finansowa firmy – na czym polega i jak nią zarządzać?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )