Prowadzenie własnego biznesu nie jest łatwym zadaniem, szczególnie gdy musimy zapewnić finansowanie naszej firmie. O tym jakie są tego sposoby pisaliśmy już w poprzednich wpisach (patrz: Kredyty dla przedsiębiorców-jakie są rodzaje i czym się od siebie różnią?) oraz (patrz: Finansowanie dla przedsiębiorców-jakie są inne rodzaje wsparcia finansowego?). Jednym z nich jest leasing.

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z wygodnych form finansowania zakupów trwałych takich jak samochód, czy maszyny niezbędne do prowadzenia działalności. Jest przede wszystkim dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy nie otrzymamy kredytu. Daje nam możliwość korzystania z danej rzeczy bez konieczności inwestowania od razu w całą jego wartość.

Na czym polega?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym przez umowę leasingu finansujący, czyli firma leasingowa zobowiązuje się nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu, czyli przedsiębiorcy do używania albo do używania i pobierania pożytków przez oznaczony czas, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jakie są rodzaje leasingu?

Wyróżniamy leasing operacyjny oraz leasing finansowy. W każdym z nich występują inne skutki podatkowe zarówno gdy chodzi o podatek dochodowy, jak i podatek VAT. Różnią się one także sposobem i momentem przejścia własności rzeczy na przedsiębiorcę oraz czasem trwania danej umowy leasingowej.

Czym jest leasing operacyjny?

Przy leasingu operacyjnym to finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych na gruncie podatku dochodowego. Co to oznacza? Przedmiot leasingu, czyli np. samochód stanowi środek trwały leasingodawcy i on go amortyzuje. Przedsiębiorca w tej sytuacji ma tylko możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej. Leasing operacyjny może przewidywać wykup przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu. Warto wiedzieć, że w tym przypadku, podatkiem VAT obciążone są raty kredytu, czyli przedsiębiorca nie musi ponosić dużego wydatku związanego z jego uregulowaniem na wstępie trwania umowy.

Czym jest leasing finansowy?

W przypadku leasingu finansowego, jego przedmiot traktowany jest jako środek trwały przedsiębiorcy i po wpisaniu go do ewidencji rozlicza on jego zakup w formie odpisów amortyzacyjnych. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, traktowany jest jako dostawa towaru, w związku z czym przedsiębiorca zmuszony jest rozliczyć podatek VAT jednorazowo. Po zakończeniu leasingu jego przedmiot przechodzi na własność leasingobiorcy.

Czym jest leasing zwrotny?

Co raz bardziej popularny staje się także leasing zwrotny. Na czym on polega? W celu zapewnienia optymalizacji finansowej przedsiębiorca może zbyć nabyty przez siebie przedmiot wraz z prawem do korzystania z niego w zamian za odpowiednie opłaty.

Jak wybrać odpowiedni leasing?

Musimy dobrze zastanowić się na wyborem odpowiedniej oferty leasingowej zanim podejmiemy ostateczną decyzję oraz sprawdzić opinie o firmie, która je na przedstawia. Pamiętajmy także o kosztach ubezpieczenia i o dodatkowych opłatach jakie są związane z leasingiem takich jak monit wzywający do zapłaty, gdy zapomnimy o zapłacie raty leasingowej.

Pamiętajmy:

  • leasing jest jedną z wygodnych form finansowania zakupów trwałych,

  • wyróżniamy leasing operacyjny i leasing finansowy,

  • przy leasingu operacyjnym to finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych na gruncie podatku dochodowego,

  • przy leasingu finansowym jego przedmiot traktowany jest jako środek trwały przedsiębiorcy,

  • zastanówmy się dobrze nad wyborem firmy leasingowej i jej oferty, sprawdźmy także jakie czekają nas opłaty manipulacyjne.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Rozwiązanie umowy leasingu-jakie mamy obowiązki i jakie są tego skutki?