W poprzednich wpisach przedstawiliśmy czym jest płynność finansowa firmy (patrz: Płynność finansowa firmy-na czym polega i jak nią zarządzać?) oraz jakie istnieją instrumenty aby ją zapewnić (patrz: Płynność finansowa firmy-jakie instrumenty pomogą nam ją zapewnić?). Jak zdobyć wewnętrzne finansowanie działalności firmy?

Jakie mamy możliwości?

Założenie i prowadzenie własnej firmy wiąże się z wieloma wydatkami. Często nie mamy wystarczających środków na ich pokrycie i zmuszeni będziemy skorzystać z jednej z wielu ofert banku. Proponują nam wiele różnych opcji, które skierowane są do określonych potrzeb danej firmy. Są to między innymi kredyty gotówkowe, inwestycyjne, lombardowe, czy pożyczki. Na czym polegają? Z czego skorzystać?

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Kredyt udzielany jest na konkretny i sprecyzowany cel, który wskazać musimy we wniosku kredytowym. Wówczas określona kwota pieniędzy stawiana jest nam do dyspozycji jako kredytobiorcom przy ściśle określonych w umowie kredytowej warunkach. W przypadku pożyczki natomiast, nie musimy precyzować celu. Określona kwota pieniędzy zostaje przenoszona na naszą własność.

Jakie rodzaje kredytów wyróżniamy?

Po pierwsze, mogą być to kredyty krótkoterminowe, czyli udzielane na okres do 12 miesięcy. Jest nim kredyt obrotowy, który przyznawany jest na pokrycie biężących wydatków związanych z prowadzoną przez nas działalnością. Kredyty krótkoterminowe mogą służyć przede wszystkim do spłaty zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego, wypłaty wynagrodzeń, czy rozliczeń z kontrahentami.

Jakie są rodzaje kredytu obrotowego?

Kredyt obrotowy może wystąpić jako kredyt na rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym. Czym się różnią? Udzielony na rachunku bieżącym polega na ustaleniu limitu kredytowego na koncie. Nawet podczas utraty płynności finansowej nasza firma nadal może wykonywać transakcje do określonego limitu. Przy kredycie w rachunku kredytowym otwiera się dla kredytobiorcy rachunek kredytowy. Udzielany jest na finansowanie określonej transakcji lub na pokrycie wymagalnych zobowiązań np. przy czasowej utracie płynności finansowej.

Kredytem krótkoterminowym jest także kredyt rewolwingowy, inaczej odnawialny. Możemy z niego skorzystać w sytuacji, gdy spłacimy już część lub całość kredytu podczas trwania umowy kredytowej. Pozwala nam na sfinansowanie bieżących potrzeb naszej firmy .

Banki co raz częściej prześcigają się w składaniu ofert, które zaspokoić mają oczekiwania przedsiębiorców. Warto wiedzieć jednak, małe i średnie firmy, szczególnie na początku swojej działalności mogą mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego. Zazwyczaj potrzebujemy do tego historii kredytowej i określonego poziomu obrotów. W tej sytuacji, dostępne są także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.

Pamiętajmy:

  • kredyt udzielany jest na konkretny i sprecyzowany cel, natomiast przy pożyczce nie musimy precyzować celu,

  • kredyt obrotowy przyznawany jest na pokrycie biężących wydatków związanych z prowadzoną przez nas działalnością,

  • kredyt obrotowy może wystąpić jako kredyt na rachunku bieżącym lub w rachunku kredytowym,

  • kredytem krótkoterminowym jest także kredyt rewolwingowy, inaczej odnawialny,

Już wkrótce w kolejnym artykule: Finansowanie dla przedsiębiorców -jakie są inne rodzaje wsparcia finansowego?