Według najnowszych danych prawie 2,4 mld zł zaległości i ponad 33 tys. niesolidnych dłużników przybyło w III kwartale 2018 roku w bazach Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz BIK. Suma niespłaconych w terminie przez 2,76 mln Polaków rachunków, alimentów oraz kredytów i pożyczek przekroczyła 73 mld zł. Pieniędzy te wystarczyłoby na sfinansowanie przez 3 lata programu 500+ lub na budowę pierwszej w Polsce elektrowni atomowej, przy której prace m.in. ze względu na koszty na razie wciąż nie zostały rozpoczęte. Sytuacja zdaje się być coraz poważniejsza, dlatego sprawdziliśmy czym jest spirala zadłużenia oraz jak sobie z nią poradzić.

Nieuregulowana rata kredytu, rachunek za telefon czy prąd – powodów zaległości może być wiele. Niespłacane przez dłuższy czas mogą przysporzyć wielu problemów. Dlatego warto w porę sprawdzić gdzie, komu i ile zalegamy.

Zebranie informacji o sumie zadłużenia oraz podmiotach, którym zalegamy z płatnościami, to pierwszy krok, jaki należy wykonać, aby wejść na drogę prowadzącą ku spłacie długów. Często bywa tak, że pojedynczych zobowiązań jest na tyle dużo, że trzeba sięgnąć do ogólnodostępnych baz, w których znajdziemy wszystkie informacje na temat zaległych płatności. Znając wielkość długu, który oprócz wartości nominalnej został powiększony o odsetki, można sporządzić plany jego spłaty i przystąpić do negocjacji z wierzycielem.

Gdzie dłużnik sprawdzi swoje zadłużenie?

Sprawdzenie swojego zadłużenia wbrew pozorom nie jest skomplikowane. W Polsce istnieje kilka baz, w których znajdziemy informacje o osobach zalegających ze spłatą zobowiązań. Jednak prawda jest taka, że po dług szybko zgłoszą się sami wierzyciele. Na rynku jest wiele firm windykacyjnych, z usług których korzystają podmioty chcące odzyskać pieniądze, ale są również takie, które specjalizują się w odkupie należności. Jednego możemy być pewni, prędzej czy później ktoś się o nasz dług upomni.

Każda osoba może bezpłatnie sprawdzić poziom swoich zobowiązań w bazie ERIF BIG. Natomiast szczegółową historię swoich zobowiązań kredytowych możemy sprawdzić, zamawiając Raport BIK (z bazy Biura Informacji Kredytowej) oraz finansowych (z bazy Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor).

Z kolei Krajowy Rejestr Długów (KRD) oferuje usługę “Sprawdź swój PESEL”, w ramach której można otrzymać aktualny raport zawierający informacje o terminowej spłacie zobowiązań oraz swoich ewentualnych zadłużeniach. Z takiego samego raportu korzystają banki i instytucje pożyczkowe, w celu sprawdzenia historii zobowiązań osoby wnioskującej o kredyt lub pożyczkę.

Każda osoba fizyczna może sprawdzić dane o stanie swoich zobowiązań finansowych w czterech głównych Biurach Informacji Gospodarczej:

  • InfoMonitor,
  • Krajowy Rejestr Długów,
  • Rejestr Dłużników ERIF,
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej.

Każda z nich wymaga jednak dokonania rejestracji poprzez potwierdzenie swoich danych. Umożliwia to uzyskanie informacji na temat swoich zobowiązaniach, które trafiły do rejestru.

W kolejnych artykułach przedstawimy Państwu szczegółowo jak sprawdzić posiadane zadłużenie w każdej z powyżej wskazanych baz dłużników. Zapraszamy do śledzenia naszych wpisów.

Więcej informacji na temat profesjonalnego oddłużenia, upadłości konsumenckiej lub przedsiębiorców mogą Państwo uzyskać podczas spotkania z naszym ekspertem. Serdecznie zapraszamy do kontaktu – tel. 58 710 54 89.