Prowadzenie własnej działalności gospodarczej bywa czasami ciężkie, a w szczególności, gdy chodzi o zapewnienie jej odpowiedniego finansowania. W poprzednich wpisach przedstawiliśmy jakie są rodzaje wsparcia finansowego dla przedsiębiorców (patrz: Finansowanie dla przedsiębiorców-jakie są inne rodzaje wsparcia finansowego?). Mali i średni przedsiębiorcy, szczególnie na początku ich działalności, mogą mieć problem z uzyskaniem odpowiedniego finansowania dla swojej firmy. Jak sobie z tym poradzić?

Czym są fundusze poręczeniowe?

Często zdarza się tak, że firmy mają trudności w uzyskaniu kredytu na rozwój ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń lub brak historii kredytowej. W tej sytuacji mogą skorzystać z oferty funduszu poręczeniowego lub pożyczkowego. Czym są? Są to instytucje, których głównym zadaniem jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców.

Jaki jest cel?

Celem funduszu poręczeniowego jest ułatwienie firmom i przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania, czyli np. uzyskania pożyczki czy kredytu. W przypadku, gdy dana firma nie posiada wymaganych zabezpieczeń, fundusz oferuje poręczenia jej zobowiązań finansowych. Prowadzi on usługi w zakresie poręczeń kredytów, pożyczek i wadiów przetargowych.

Co może być objęte poręczeniem?

Poręczeniem objęte mogą być kredyty i pożyczki, które przeznaczone są przede wszystkim na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych czy tworzenie nowych miejsc pracy.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

Poręczenie może uzyskać przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą co najmniej 3 miesiące i jest ona jednoosobowa. W przypadku innych przedsiębiorców liczba pracowników nie może przekraczać 250. Wymogiem jest także posiadanie przez firmę zdolności kredytowej, określonego celu, na jaki mają być wykorzystane środki, a także strategii działania. Przy spełnieniu tych warunków musi on złożyć odpowiedni wniosek.

Jakie są zasady udzielenia poręczenia?

Poręczenie udzielane jest zazwyczaj na okres do 60 miesięcy w przypadku poręczeń indywidualnych, do 80% kwoty kredytu albo pożyczki. Zdarza się także, że jego wartość określona jest kwotowo. Pamiętajmy, że poręczeń nie udziela się do uruchomionych już kredytów i pożyczek.

Warto wiedzieć, że poszukując środków na inwestycje możemy skorzystać również z ofert finansowania w ramach szeregu programów Unii Europejskiej. Firmom rozpoczynającym działalność, mikroprzedsiębiorcom i samozatrudnionym oferowane są przede wszystkim kredyty inwestycyjne, kredyty obrotowe czy leasing.

Pamiętajmy:
w sytuacji, gdy firma ma trudności w uzyskaniu finansowania ze względu na brak wymaganych zabezpieczeń skorzystać może z oferty funduszu poręczeniowego,
podstawowym zadaniem funduszu poręczeniowego jest wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców,
celem funduszu poręczeniowego jest ułatwienie firmom i przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczęli działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania,
poręczeniem objęte mogą być kredyty i pożyczki, które przeznaczone są przede wszystkim na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Prowadzenie własnego biznesu-jakie prawa i obowiązki ma przedsiębiorca?