Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma wydatkami i inwestycjami. Podstawowym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest także zapewnienie swojej firmie płynności finansowej. W poprzednich wpisach przybliżyliśmy jak możemy tego dokonać (patrz: Płynność finansowa firmy-jakie instrumenty pomogą nam ją zapewnić?) oraz jakie są rodzaje kredytów krótkoterminowych i czym się od siebie różnią (patrz: Kredyty dla przedsiębiorców-jakie są rodzaje kredytów i czym się od siebie różnią).

Kredyty dzielimy przede wszystkim ze względu na czas wykorzystania. Przypomnijmy, że są to kredyty krótkoterminowe, czyli udzielane zazwyczaj na okres do 12 miesięcy, które zostały już przez nas opisane w poprzednim wpisie. Istnieją także kredyty średnioterminowe, czyli udzielane od 12 miesięcy do 3 lat, a także długoterminowe, czyli udzielane na okres powyżej 3 lat.

Na czym polega kredyt inwestycyjny?

W sytuacji, gdy nasza firma dobrze funkcjonuje i myślimy o jej modernizacji, dobrym rozwiązaniem może okazać się kredyt inwestycyjny. Przeznaczony jest on głównie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak na przykład zakup nieruchomości, samochodów, maszyn czy budowa hali produkcyjnej. Udzielany jest on zazwyczaj na dłuższy termin, nawet do 15 lat.

Przy kredycie inwestycyjnym, w umowie kredytowej, musi zostać jasno określony cel, na który jest on udzielony. W tym przypadku konieczny jest także udział środków własnych, a do wniosku kredytowego wymagane będzie od nas dołączenie finansowego i biznesowego planu inwestycji. Warto wiedzieć także, że banki mogą na bieżąco kontrolować na co wydatkujemy pożyczone pieniądze.

Jak jeszcze możemy zapewnić wsparcie finansowe naszej firmie?

Banki oferują nam również inne rodzaje wsparcia finansowego, a może być to kredyt pomostowy. Udzielany jest on przedsiębiorcom, którzy w swojej działalności mają zamiar wykorzystać środki z Unii Europejskiej. Ma on na celu zapewnienie płynności finansowej firmy w trakcie realizacji projektów, które dofinansowywane są ze środków pomocowych Unii. Warto wiedzieć jednak, że w tej sytuacji wymagane będzie od nas przedłożenie bankowi umowy o dofinansowanie projektu.

Kolejnym rozwiązaniem może być kredyt lombardowy. Na czym polega? Udzielany jest on pod zastaw ruchomości lub praw, które są łatwo zbywalne, czyli np. papiery wartościowe, metale szlachetne lub rozmaite towary. Warto pamiętać, że kwota udzielonego kredytu jest zazwyczaj niższa niż wartość zastawu. Korzyścią jednak jest to, że udzielony jest z niższą stopą oprocentowania w porównaniu z innymi kredytami.

Innym rodzajem wsparcia jest także pożyczka lombardowa. Podobnie jak kredyt lombardowy, udzielana jest również po ustanowieniu określonego zabezpieczenia. Wysokość tej pożyczki uzależniona jest od jego wartości. W ofercie banków możemy również spotkać inne oferty, takie jak karty kredytowe, dopuszczalne saldo debetowe, czy różnego rodzaju pożyczki, nawet hipoteczne.

Pamiętajmy, że niektórym przedsiębiorcom, zwłaszcza małym i średnim oraz tym, którzy dopiero rozpoczęli działalność może być trudno uzyskać kredyt obrotowy. W przypadku tym, dostępne są inne, opisane już przez nas środki, takie jak na przykład kredyt kupiecki.

Pamiętajmy:

  • w sytuacji, gdy myślimy o modernizacji naszej firmy dobrym rozwiązaniem może być dla nas kredyt inwestycyjny,

  • kredyt inwestycyjny jest kredytem długoterminowym i udzielany jest na jasno sprecyzowany w umowie kredytowej cel,

  • pomocnymi rozwiązaniami w celu zapewnienia środków naszej firmie może być kredyt pomostowy, kredyt lombardowy lub pożyczka lombardowa.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Leasing-na czym polega i jakie są jego rodzaje?