Ogłoszenie nr 3

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu informuje, że ogłasza trzeci Konkurs ofert na sprzedaż:

  1. Przedmiot sprzedaży:

Drukarka fleksograficzna Longway Model YSDG-4000

  1. Cena wywoławcza nie niższa niż : 86.400,00 zł netto plus należny podatek VAT (23 %).
  2. Ważne daty:
  3. wadium w wysokości 8.640,00 zł – do dnia 14.09.2021r. ( UWAGA! liczy się data uznania rachunku masy)
  4. oferta – do dnia 15.09.2021 r. (UWAGA! liczy się data wpływu do Syndyka)
  5. otwarcie ofert- w dniu 17.09.2021 r. o godz. 12.00 w Biurze Syndyka w Gdyni, przy ul. Warszawskiej 78, piętro 1
  6. Regulamin dostępny na stronie : pskancelaria.pl (Blog), www.ofp.com.pl (Blog). Operat ruchomości wraz z regulaminem zostały załączone pod linkiem: https://onedrive.live.com/?authkey=%21AAgak%2D7W62COUHU&id=98B9BB4E5FD01C61%2116692&cid=98B9BB4E5FD01C61
  7. Przedmiot Konkursu ofert można oglądać, po uzgodnieniu terminu wizyty pod numerem telefonu 502 734 328.