Masz dość rat kredytowych lub masz kredyt we frankach?

Miesięczne zobowiązania Cię przytłaczają?

Uwolnij się i zacznij od nowa!!!

Jeżeli masz dość rat kredytowych lub zaciągnąłeś kredyt we frankach a miesięczne zobowiązania przerastają Twoje możliwości pomożemy znaleźć drogę wyjścia z sytuacji.

Rozwiązaniem dla Ciebie jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości nie prowadzą działalności gospodarczej, natomiast popadli w stan tzw. niewypłacalności konsumenckiej ( patrz: Niewypłacalność konsumencka- kiedy możesz złożyć wniosek o upadłość). Podkreślić należy, że jeżeli nie jesteśmy przedsiębiorcami nie mamy obowiązku składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to nasze prawo, a nawet przywilej. Dlatego więc warto z skorzystać z naszego prawa?

Podstawowymi celami postępowania upadłościowego jest w miarę możliwości zaspokojenie naszych wierzycieli, ale przede wszystkim jest uzyskanie przez nas oddłużenia.

Co to oznacza?

Możemy umorzyć pewną część posiadanych długów ale natomiast wiąże się to ze spieniężeniem całego majątku, a także z systematycznymi spłatami zobowiązań zgodnie z ustalonym planem spłaty wierzycieli.

Czym jest plan spłaty?

Plan spłaty to harmonogram spłaty zobowiązań, który zostaje ustalony przez Sąd postanowieniem po zbadaniu naszych możliwości finansowych. Zawiera on przede wszystkim określenie w jakiej wysokości oraz w jakim czasie musimy spłacać zobowiązania wobec wierzycieli, a także jaka część naszych długów zostanie umorzona przez Sąd. Największą korzyścią takiego rozwiązania dla nas jest fakt to, że dochodzi do rozłożenia na raty długów i następuje umorzenie pozostałej kwoty zobowiązań.

Następną korzyścią z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest to, że z chwilą ogłoszenia upadłości przez Sąd, postępowanie egzekucyjne wobec nas ulega zawieszeniu. Podkreślić również należy, że z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia postępowanie egzekucyjne ulega umorzeniu. Dokładniej Komornik przestaje nas nękać.

Nieformalnie, zawieszone są także działania windykacyjne i przedsądowe przeciwko nam. Ponadto koszty tych postępowań egzekucyjnych zgłaszane są do tzw. masy upadłości. Masa upadłości powstaje z dniem wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości i stanowi majątek obecny i nabyty w trakcie postępowania upadłościowego przez upadłego, z którego zaspokajane są roszczenia wierzycieli. W trakcie trwania procedury upadłości konsumenckiej waszym reprezentantem staje się Syndyk. Jest to osoba powoływana przez sąd upadłościowy, która na czas postępowania będzie kontrolowała działania upadłego i przekazywała z nich sprawozdania dla sądu.

Ważne jest, że z chwilą ogłoszenia upadłości, zatrzymuje się naliczanie wszelkich odsetek. Do masy upadłości zaliczone zostaną jedynie odsetki z tytułu zobowiązań, które naliczone zostały do dnia ogłoszenia upadłości. Wyjątkiem reguły stają się wierzyciele, którzy mają tzw. zabezpieczenie rzeczowe w postaci np. wpisu do hipoteki , zastawu.

Niewątpliwą zaletą ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych, który prowadzony jest przez Krajowy Rejestr Sądowy. Sąd Rejestrowy dokona wykreślenia z urzędu.

Warto podkreślić również, że jest możliwość zabezpieczenia ze sprzedaży nieruchomości środków na najem dla upadłego (patrz: Mieszkanie dla upadłego). Zaznaczyć tu należy, że jest to znacznie korzystniejsze, niż w przypadku egzekucji, którą prowadzi komornik.

Mamy szansę na wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, a przede wszystkim na uwolnienie się od długów.

Pozbycie się zobowiązań sprawia , że czujemy się lepiej, jak również pozwala nam na złapanie oddechu mentalnego jak również finansowego ,

Medycznie można użyć określenia że daje możliwość odprężenie się, co jest bardzo ważne dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego. Po przeprowadzeniu procedury spokój jaki daje nam upadłość konsumencka bardzo potrzebny jest nam żeby zacząć życie od nowa.

Już w kolejnych artykułach: Mieszkanie dla Upadłego i Niewypłacalność konsumencka- kiedy możesz złożyć wniosek o upadłość

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )