W poprzednich wpisach szczegółowo przybliżyliśmy na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne (patrz: Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?), z jakich elementów się składa (patrz: Z jakich elementów składa się postępowanie restrukturyzacyjne?) oraz jakie są jego rodzaje (patrz: Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych-jakie są następstwa wyboru?). Kolejnym ważnym zagadnieniem, które warto przybliżyć jest jedna z metod negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Na czym ona polega?

W świecie biznesu często możemy się spotkać z koniecznością przeprowadzenia negocjacji, czy rozwiązania rozmaitych konfliktów. Zakończenie sporów zazwyczaj uważa się za wygraną jednej strony, a przegraną drugiej, czyli tzw. win-lose (wygrany-przegrany). Czy możliwe jest rozwiązanie konfliktu w ten sposób, żeby każdy poczuł się jak jego zwycięzca? Do osiągnięcia tego celu stosuje się metodę win-win (wygrany-wygrany).

Jakie są jej założenia?

Celem metody win-win jest osiągnięcie takiego rozwiązania, przy którym każda ze stron konfliktu poczuje się jak jego zwycięzca. Istotą tego podejścia jest przede wszystkim rozwiązanie konfliktu w taki sposób, żeby wszystkie jego strony poczuły się usatysfakcjonowane, aby zaspokoić potrzeby wszystkich jego uczestników oraz osiągnąć rezultaty, które są pożądane przez strony.

Czym jest kompromis?

Warto wiedzieć, że metody win-win nie należy mylić z kompromisem i jest on czymś zupełnie innym. Kompromis polega przede wszystkim na tym, że jego strony muszą z czegoś zrezygnować, więc w rezultacie nie dochodzi do spełnienia ich potrzeb, a więc możemy go raczej porównać do remisu. Określimy go zatem jako przegraną obydwu stron, czyli lose-lose (przegrany-przegrany).

Jakie są cechy dobrego rezultatu negocjacji?

Przy rozwiązywaniu konfliktu tą metodą jak już wspomnieliśmy, dążymy do osiągnięcia pełnego zadowolenia wszystkich jego stron. Co to oznacza? Cechami pożądanego rezultatu jest przede wszystkim to, że jest on przez wszystkich akceptowalny , żadna ze stron nie czuje się przegraną oraz że rozwiązanie to jest uczciwe.

Dlaczego warto korzystać z tej metody?

Metoda win-win ma dużo zalet. Po pierwsze, myślenie w kategorii wygrany-wygrany prowadzi do największych sukcesów. Po drugie, zachęca uczestników konfliktu do współpracy, a nie do rywalizacji, gdyż strony muszą wspólnie znaleźć odpowiednie rozwiązanie, a nie skupiać się tylko na zwycięstwie danego sporu. Po trzecie, rozwiązanie, do którego dąży się przy zastosowaniu tej metody daje poczucie wygranej każdej ze stron i nie pozostawia nikogo w poczuciu przegranej.

Podejście to jest bardzo skutecznym sposobem rozwiązywania sporów i znalazło zastosowanie już w wielu konfliktach. Pomimo iż metoda ta wydaje się bardzo korzystna, nie jest ona tak powszechna jak na przykład kompromis. Oczywistym jest, że nie zawsze da się rozwiązać konflikt z korzyścią dla wszystkich stron, należy jednak zawsze to tego dążyć poprzez zastosowanie metody win-win, gdyż rozwiązanie korzystne dla wszystkich, to jedyne w pełni skuteczne rozwiązanie. W jaki sposób to osiągnąć? Więcej na temat tej metody już w kolejnym wpisie.

Pamiętajmy:

  • Głównym założeniem metody win-win jest osiągnięcie takiego rozwiązania, przy którym każda ze stron konfliktu poczuje się jak jego zwycięzca,

  • Metody win-win nie należy mylić z kompromisem, przy którym każda ze stron zazwyczaj musi z czegoś zrezygnować,

  • Dobry rezultat negocjacji to taki, który jest akceptowany przez wszystkich, jest uczciwy i nie pozostawia nikogo w poczuciu przegranej,

  • Metoda win-win zachęcać ma strony do współpracy i znalezienia odpowiedniego rozwiązania, a nie do rywalizacji.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Metoda win-win-jakie są sposoby jej zastosowania?