Czy jesteś świadomym przedsiębiorcą?

Co należy rozumieć pod pojęciem restrukturyzacji?

Kogo ona dotyczy i jaki jest jej cel?

Każde przedsiębiorstwo zagrożone jest kryzysem, jest to stały element każdej działalności gospodarczej. Jak sobie z tym poradzić i nie dopuścić do upadłości? Prowadzenie działalności zawsze wymaga od nas czujności, przede wszystkim musimy wiedzieć kiedy i jak reagować.

Jakie są objawy kryzysu przedsiębiorstwa?

Są one rozmaite i mogą występować w różnych postaciach. Najbardziej odczuwalne są oczywiście wtedy, gdy zauważymy spadek zysków. Z kryzysem mamy styczność także w sytuacjach takich jak na przykład: malejący udział w rynku, pogorszenie wyników, ujemny wynik finansowy, zatory płatnicze, wstrzymanie wypłat, brak płynności, czy wyprzedaż majątku. Jest to dla nas sygnał- jak czerwona lampka, że nasza firma jest zagrożona i nie możemy tego zignorować. Powinniśmy działać szybko i zdecydowanie, aby nie pogłębiać tego kryzysu i zneutralizować jego skutki.

Czym jest restrukturyzacja?

Proces restrukturyzacji polega przede wszystkim na działaniach, które zmierzają do polepszenia wydajności i sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dochodzi do niego poprzez zmiany w aktywach, w strukturze firmy, jak i w jej zarządzaniu. Są one często gwałtowne, ale niekiedy tylko takie pozwalają na wyjście z kryzysu i znaczną poprawę bytu naszej firmy. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa możemy wyróżnić kilka rodzajów restrukturyzacji.

Jakie są podstawowe rodzaje restrukturyzacji?

Po pierwsze, jest ona dostosowawcza, czyli taka, która ma na celu szybkie wprowadzenie zmian i wysoką skuteczność. Po drugie, może być rozwojowa czyli taka, która opiera się głównie na podejmowaniu strategicznych decyzji i wprowadzaniu zmian strukturalnych w firmie. Wiąże się to zazwyczaj także z większym ryzykiem podejmowanych działań. Trwa ona zwykle od 2 do 5 lat. Po trzecie, wyróżniamy też restrukturyzację naprawczą, czyli taka, która jest następstwem długotrwałego kryzysu i obejmuje określone obszary działalności firmy. Jej celem jest głównie doprowadzenie do osiągnięcia przez firmę dających się szybko odczuć korzyści.

Jakie są cele procesu restrukturyzacji?

Restrukturyzacja często kojarzy nam się ze zwolnieniami pracowników, czyli tzw. redukcją etatów czy z likwidacją zakładów, ale spójrzmy na nią z innej strony, jako ratunek dla firmy. Głównymi celami postępowania restrukturyzacyjnego są przede wszystkim opanowanie i likwidacja bezpośrednich objawów kryzysu, który dotyka firmę, jej odbudowa, naprawienie przedsiębiorstwa i zapewnienie źródeł finansowania na przyszłość, które tak bardzo będą nam potrzebne do dalszego rozwoju.

Do zrealizowania podstawowych celów postępowania restrukturyzacyjnego niezbędny nam będzie przede wszystkim solidny plan restrukturyzacyjny, tutaj przyda nam się pomoc specjalistów. Proces ten jest procesem złożonym, trudnym i wymaga wiedzy wielu ekspertów z różnych dziedzin, ale z pomocą ludzi doświadczonych, z którymi współpracuje OFP Sp. z o.o., daje szansę na osiągnięcie zamierzonych efektów.

Z postępowaniem restrukturyzacyjnym będziemy Państwa zapoznawać także w kolejnych publikacjach.

Już wkrótce w kolejnym artykule: Postępowanie restrukturyzacyjne- skąd wiedzieć, że powinniśmy je przeprowadzić?

(autor zespół Kancelarii Radcy Prawnego Renata Piętka www.pskancelaria.pl )