News2019-06-05T20:35:32+00:00

Najczęstsze błędy dłużników

Październik 1st, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe, Upadłość konsumencka|Tags: , , , , , , , |

Jeśli masz długi, które ciążą Ci coraz bardziej, warto zapoznać się z popełnianymi błędami dłużników, abyś mógł ich uniknąć i szybciej wyjść na prostą. Poniżej przedstawimy najczęstsze z nich. Zwiększanie zadłużenia Popadnięciu w stan niewypłacalności [...]

Różnice między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy

Wrzesień 24th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Osoby niewypłacalne często zauważają różnice w przepisach ustawy Prawo upadłościowe, dotyczących postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oba postępowania różnią się pod kilkoma względami. Cel postępowania upadłościowego Postępowanie wobec przedsiębiorcy [...]

Sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w upadłości

Wrzesień 17th, 2018|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , |

W postępowaniu upadłościowym można dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. W takim przypadku do wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym pisaliśmy w artykułach Złożenie wniosku o upadłość, Elementy wniosku o upadłość, należy dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży [...]

Zgłoszenie wierzytelności do upadłości

Wrzesień 10th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku upadłego, zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli [...]

Upadłość firmy – i co dalej?

Wrzesień 3rd, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , |

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogłoszenie upadłości zmienia bardzo dużo zarówno w sferze zarządzania upadłym przedsiębiorstwem, jak też relacjami z kontrahentami i innymi podmiotami z szeroko pojętego otoczenia biznesowego upadłego. Dla dłużnika Dla dłużnika, [...]

Niewypłacalność przedsiębiorcy – Upadłość osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą

Sierpień 27th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy to stosunkowo najczęstszy scenariusz, z którym mamy do czynienia w kontekście upadłości osób fizycznych. Zdecydowana większość naszych klientów, która chce ogłaszać upadłość konsumencką to właśnie byli przedsiębiorcy. Kiedy upadłość konsumencka byłego [...]