Sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika w upadłości

Wrzesień 17th, 2018|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , |

W postępowaniu upadłościowym można dokonać sprzedaży przedsiębiorstwa dłużnika. W takim przypadku do wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym pisaliśmy w artykułach Złożenie wniosku o upadłość, Elementy wniosku o upadłość, należy dołączyć wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży [...]

Zgłoszenie wierzytelności do upadłości

Wrzesień 10th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wszystkich wierzycieli upadłego w ramach jednego postępowania sądowego. W przypadku upadłości likwidacyjnej, wierzyciele uzyskują zaspokojenie z likwidowanego majątku upadłego, zaś w przypadku upadłości z możliwością zawarcia układu, zaspokojenie wierzycieli [...]

Upadłość firmy – i co dalej?

Wrzesień 3rd, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , |

W pierwszej kolejności należy wskazać, że ogłoszenie upadłości zmienia bardzo dużo zarówno w sferze zarządzania upadłym przedsiębiorstwem, jak też relacjami z kontrahentami i innymi podmiotami z szeroko pojętego otoczenia biznesowego upadłego. Dla dłużnika Dla dłużnika, [...]

Niewypłacalność przedsiębiorcy – Upadłość osoby fizycznej, która była przedsiębiorcą

Sierpień 27th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Upadłość konsumencka byłego przedsiębiorcy to stosunkowo najczęstszy scenariusz, z którym mamy do czynienia w kontekście upadłości osób fizycznych. Zdecydowana większość naszych klientów, która chce ogłaszać upadłość konsumencką to właśnie byli przedsiębiorcy. Kiedy upadłość konsumencka byłego [...]

Niewypłacalność przedsiębiorcy – Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości

Sierpień 20th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

W związku z art. 9a ustawy Prawo upadłościowe, nie można ogłosić upadłości przedsiębiorcy, wobec którego prowadzone jest postępowanie restrukturyzacyjne. By nie dopuścić do nadużywania restrukturyzacji przez zadłużone firmy, wprowadzony został mechanizm uproszczonego wniosku o upadłość. [...]

Niewypłacalność przedsiębiorcy – Upadłość w razie śmierci przedsiębiorcy

Sierpień 13th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , |

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości dla przedsiębiorcy, który zmarł? O tym jakie są przesłanki oraz kto jest zobowiązany złożyć wniosek o upadłość przeczytasz w artykule Złożenie wniosku o upadłość. O tym jakie elementy powinien zawierać [...]