News2019-06-05T20:35:32+00:00

5 sposobów na wyjście ze spirali zadłużenia

Listopad 13th, 2018|Categories: Prawo upadłościowe, Upadłość konsumencka|Tags: , , , , , , , , , , |

Spirala zadłużenia zaczyna się niewinnie, a nawet bardzo przyjemnie. Łatwy kredyt zasila konto. W końcu bank sam na podstawie regularnych, stabilnych wpływów ocenił zdolność i zaproponował kredyt. Stać mnie to czemu nie? Można wymienić samochód [...]

Spirala zadłużenia

Listopad 5th, 2018|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , , , |

Większość osób, kiedy słyszy o długach i spirali zadłużenia, pierwsze co myśli to: na szczęście mnie to nie dotyczy i nigdy nie będzie dotyczyć. Niestety są one w dużym błędzie. Nie ma znaczenia jaką masz [...]

Schematy oddłużania niewypłacalnych przedsiębiorców

Październik 29th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , , |

Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania upadłościowego przedsiębiorców pamiętać należy, że głównym celem tejże procedury jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Niewypłacalny przedsiębiorca musi się zatem liczyć z tym, że postępowanie będzie prowadzone w taki sposób, aby roszczenia [...]

Unijne zmiany dotyczące upadłości przedsiębiorstw coraz bliżej

Październik 22nd, 2018|Categories: Prawo upadłościowe, Zmiany w przepisach|Tags: , , , , , , , |

Rada Unii Europejskiej uzgodniła stanowisko o tzw. dyrektywie o upadłości przedsiębiorstw. Wprowadza ona m.in. plany restrukturyzacyjne i rozszerza odpowiedzialność kadry kierowniczej. Dyrektywa, ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, które cieszą się dobrą opinią, ale mimo to [...]

Restrukturyzacja firmy przed jej likwidacją

Październik 8th, 2018|Categories: Postępowanie restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. To podstawowe założenie ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne. Aby to było możliwe ustawodawca wprowadził szereg instrumentów prawnych co miało umożliwić przedsiębiorcom, którzy popadli w [...]