Schematy oddłużania niewypłacalnych przedsiębiorców

Październik 29th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , , , |

Biorąc pod uwagę specyfikę postępowania upadłościowego przedsiębiorców pamiętać należy, że głównym celem tejże procedury jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli. Niewypłacalny przedsiębiorca musi się zatem liczyć z tym, że postępowanie będzie prowadzone w taki sposób, aby roszczenia [...]

Unijne zmiany dotyczące upadłości przedsiębiorstw coraz bliżej

Październik 22nd, 2018|Categories: Prawo upadłościowe, Zmiany w przepisach|Tags: , , , , , , , |

Rada Unii Europejskiej uzgodniła stanowisko o tzw. dyrektywie o upadłości przedsiębiorstw. Wprowadza ona m.in. plany restrukturyzacyjne i rozszerza odpowiedzialność kadry kierowniczej. Dyrektywa, ma pomóc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, które cieszą się dobrą opinią, ale mimo to [...]

Likwidacja a upadłość firmy

Październik 15th, 2018|Categories: Financial|

Likwidacja firmy i jej upadłość to dwie całkowicie odmienne czynności z punktu widzenia prawa. Likwidacja spółki realizowana jest bowiem w oparciu o Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.), a upadłość natomiast w oparciu o ustawię z [...]

Restrukturyzacja firmy przed jej likwidacją

Październik 8th, 2018|Categories: Postępowanie restrukturyzacyjne, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Nadrzędnym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. To podstawowe założenie ustawy z 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne. Aby to było możliwe ustawodawca wprowadził szereg instrumentów prawnych co miało umożliwić przedsiębiorcom, którzy popadli w [...]

Najczęstsze błędy dłużników

Październik 1st, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe, Upadłość konsumencka|Tags: , , , , , , , |

Jeśli masz długi, które ciążą Ci coraz bardziej, warto zapoznać się z popełnianymi błędami dłużników, abyś mógł ich uniknąć i szybciej wyjść na prostą. Poniżej przedstawimy najczęstsze z nich. Zwiększanie zadłużenia Popadnięciu w stan niewypłacalności [...]

Różnice między upadłością konsumencką a upadłością przedsiębiorcy

Wrzesień 24th, 2018|Categories: Biznes, Prawo upadłościowe|Tags: , , , , |

Osoby niewypłacalne często zauważają różnice w przepisach ustawy Prawo upadłościowe, dotyczących postępowania upadłościowego prowadzonego wobec przedsiębiorców i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Oba postępowania różnią się pod kilkoma względami. Cel postępowania upadłościowego Postępowanie wobec przedsiębiorcy [...]