News2019-06-05T20:35:32+00:00

Ogłoszenie Syndyka – sprzedaż nieruchomości

Wrzesień 11th, 2020|Categories: Financial|

Syndyk masy upadłości Agnieszki Bobko ogłasza konkurs ofert na sprzedaż:  nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej położona w obrębie Płoskinia gmina Płoskinia, powiat braniewski, woj. warmińsko-mazurskie , stanowiące działkę nr 229/1 o powierzchni 5 188 m2 , dla której to Sąd [...]

Ogłoszenie Syndyka – sprzedaż nieruchomości

Sierpień 14th, 2020|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , |

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza DRUGI Konkurs ofert na sprzedaż:  Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącego działkę gruntu oznaczoną nr 87/20 o powierzchni 15.654 [...]

OGŁOSZENIE SYNDYKA O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI – NOWE, NIŻSZE CENY -50%

Lipiec 1st, 2020|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , |

Syndyk masy upadłości Corinna Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Elblągu sprzeda z wolnej ręki ruchomości należące do upadłego m.in. stebnówki, overlocki, dziurkarki, szynoprądy- w nowych, niższych cenach -50% od ceny wskazanej na wykazie Szczegółowy Wykaz Z przedmiotem sprzedaży można zapoznać się w Elblągu, ul. Królewiecka 215 [...]

Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Czechowie Ogłoszenie nr 5

Czerwiec 25th, 2020|Categories: Nieruchomości, Prawo upadłościowe|Tags: , , , |

Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż: Prawa własności nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej w obrębie Czechowo, gmina Elbląg, w województwie warmińsko- mazurskim, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr 37/16 o [...]

Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Elblągu przy ul. Piławskiej Ogłoszenie nr 4

Czerwiec 25th, 2020|Categories: Financial, Nieruchomości, Prawo upadłościowe|Tags: , , , |

Ogłoszenie nr 4 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- [...]

Syndyk ogłasza konkurs ofert na nieruchomość w Elblągu przy ul. Piławskiej -Ogłoszenie nr3

Czerwiec 25th, 2020|Categories: Financial, Nieruchomości, Prawo upadłościowe|Tags: , , , |

Ogłoszenie nr 3 Syndyk masy upadłości MPF Przemysław Fiłonowicz w Elblągu ogłasza Konkurs ofert na sprzedaż: Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Elbląg, położonego w Elblągu przy ul. Piławskiej w województwie warmińsko- [...]