News2019-06-05T20:35:32+00:00

Syndyk sprzeda należności

Wrzesień 15th, 2021|Categories: Prawo upadłościowe|Tags: , , |

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym „CORINNA” Sp. z o.o. w Elblągu w upadłości informuje o możliwości nabycia w trybie z wolnej ręki wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości „CORINNA” Sp. z o.o. w Elblągu [...]

Syndyk sprzedaje towar sklepowy

Wrzesień 10th, 2021|Categories: Upadłość konsumencka|Tags: , , |

Syndyk Masy Upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki pakiet ruchomości stanowiących odzież damską, w tym buty (ok. 93 % składu), odzież dziecięca w tym buty (ok. 5 % składu), odzież męską [...]

KONKURS NA SPRZEDAŻ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ WRAZ Z UDZIAŁEM W DRODZE DOJAZDOWEJ

Wrzesień 10th, 2021|Categories: Nieruchomości, Upadłość konsumencka|Tags: , , , |

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 209 o powierzchni 1.700 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym dwukondygnacyjnym nr 159 o powierzchni zabudowy 110 m2 [...]

KONKURS NA SPRZEDAŻ UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W PRAWIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Wrzesień 10th, 2021|Categories: Prawo upadłościowe, Upadłość konsumencka|Tags: , , , |

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: udziału ½ części w prawie własności nieruchomości  - lokalu mieszkalnego nr 7 o powierzchni użytkowej 42,92 m2 , położonego w budynku [...]

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wrzesień 9th, 2021|Categories: Nieruchomości, Upadłość konsumencka|Tags: , , |

„Syndyk masy upadłości, osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na podstawie art. 320 ustawy z dnia  28.02.2003r. Prawo upadłościowe oraz na warunkach określonych Regulaminem Przetargu zatwierdzonym przez sędziego-komisarza postanowieniem z dnia 3 września 2021r. zapadłym w [...]

Konkurs na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych

Wrzesień 9th, 2021|Categories: Nieruchomości, Upadłość konsumencka|Tags: , , , |

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza PIERWSZY konkurs ofert na sprzedaż: nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynowym oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem hali warsztatowej z częścią biurowo-socjalną i mieszkaniem właściciela położone w Elblągu [...]